CC Puresa de Maria

Manacor
Identificació del centre

Centre: Pureza de María
Titularitat: Religioses Puresa de Maria

Adreça: c. de Sant Jeroni, 7 07500. Manacor
Correu eletrònic: direccion@pmaria-manacor.org
Telèfon: 971 55 05 25

Lloc web i/o blog: pmaria-manacor.org

Nivells educatius i horari
Nivells educatius: infantil, primària i secundària

Horari:
infantil i primària de 8.45 h a 14.30 h
ESO: dilluns, dimecres i divendres de 8.00 h a 14.00 h; dimarts i dijous de 8.00 h a 15.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat
Som una escola catòlica, evangelitzam a través de l’educació, per transformar el cor i renovar la humanitat.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu
Educam la interioritat i cercam oferir una pastoral significativa, compromesa i en plena comunió amb l’Església Universal.
Educam la llibertat, ajudant els infants i joves al fet que construeixin conviccions i criteris ferms.
Igualtat de drets i oportunitats de l’home i la dona. Educació de l’afectivitat i la formació de la pròpia identitat.
Mitjançant:
Eines tècniques i també ètiques, per saber utilitzar bé tots els mitjans que estiguin al seu abast.
Privilegiam l’aprenentatge de llengües diferents de les pròpies i els intercanvis culturals, l’acostament respectuós a altres visions del món i la vida i la formació en l’esperit crític per destriar valors que humanitzen.
Accions formatives que fomentin el desenvolupament sostenible.

3. Serveis escolars
Matinera
Menjador (amb cuina pròpia)
Permanència fins a les 17.00 h
Biblioteca
Equip d’Orientació

4. Activitats complementàries
Infantil:
Informàtica
Escacs
Taller d’expressió en castellà
Taller de fe
Primària:
Informàtica (anglès)
Anem a la Biblioteca
Esports alternatius
Cant
Experiència de Fe
Estimulació intel·ligència
Tècniques d’estudi
Secundària:
Experiència de fe
Projecte educació en l’amor
Taller de Bíblia
Projecte Solidaritat

5. Espais de participació per a les famílies
AMIPA
Consell Escolar
Activitats duites a terme a l’aula i al llarg del curs

6. Activitats extraescolars
Robòtica
Judo

Espais i equipaments

Gimnàs
Sala de Psicomotricitat
Sala d’Informàtica
Laboratori
Taller de tecnologia
Sala de Plàstica
Sala de Música
Aules audiovisuals
Aula multisensorial
Aules de desdoblament
Aula multidisciplinària
Sala de Conferències
Església
Cuina
Tauletes infantil
Portàtils i ordenadors EP i ESO
Ordenador i projector en cada aula

Presentació
(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

  • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

  • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
  • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.