CC Pureza de María

Manacor
Identificació del centre

Centre: Pureza de María
Titularitat: centre concertat, Religioses Puresa de Maria

Adreça: c. de Sant Jeròni, 7 07500. Manacor
Correu eletrònic: direccion@pmaria-manacor.org
Telèfon: 971 55 05 25

Lloc web i/o blog: pmaria-manacor.org

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: infantil, primària i secundària

Horari:
infantil i primària de 8.45 h a 14.00 h
ESO: dilluns, dimecres i divendres de 8.00 h a 14.00 h; dimarts i dijous de 8.00 h a 15.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

Som una escola catòlica, evangelitzam a través de l’educació, per transformar el cor i renovar la humanitat.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

– Educam la interioritat i cercam oferir una pastoral significativa, compromesa i en plena comunió amb l’Església Universal.
– Educam la llibertat, ajudant els infants i joves al fet que construeixin conviccions i criteris ferms.
Igualtat de drets i oportunitats de l’home i la dona. Educació de l’afectivitat i la formació de la pròpia identitat.
Mitjançant: Eines tècniques i també ètiques, per saber utilitzar bé tots els mitjans que estiguin al seu abast.
– Privilegiam l’aprenentatge de llengües diferents de les pròpies i els intercanvis culturals, l’acostament respectuós a altres visions del món i la vida i la formació en l’esperit crític per destriar valors que humanitzen.
– Accions formatives que fomentin el desenvolupament sostenible.

3. Serveis escolars
Matinera
Menjador
Permanència fins a les 17.00 h
Biblioteca
Equip d’Orientació

4. Activitats complementàries
Secundària:
Experiència de fe
Projecte educació en l’amor
Taller de Bíblia
Projecte Solidaritat
Fe i cultura

5. Espais de participació per a les famílies
AMIPA
Consell Escolar
Activitats duites a terme a l’aula i al llarg del curs

6. Activitats extraescolars
Escacs
Judo
Teatre
Robòtica
Moviment FOC
Altres activitats si hi ha prou alumnat

Espais i equipaments
Gimnàs
Sala de Psicomotricitat
Sala d’Informàtica
Laboratori
Taller de tecnologia
Sala de Plàstica
Sala de Música
Aules audiovisuals
Espais de joc simbòlic i multisensorial
Aules de desdoblament
Aula multidisciplinària
Sala de Conferències
Església
Tauletes infantil
Portàtils i ordinadors EP i ESO
Ordenador i projector en cada aula

Presentació
(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)