CC La Salle

Manacor
Identificació del centre

Centre: LA SALLE MANACOR
Titularitat: centre concertat, Germans de les Escoles Cristianes-La Salle

Adreça: c. de Sant Joan Baptista de la Salle, 2. 07500-MANACOR.
manacor@lasallevp.es

Telèfon: 971 55 02 78

Pàgina web i/o blog: manacor.lasalle.es

Jornada de portes obertes20 d’abril a les 15.30 h

Nivells educatius i horari

Nivells educatius (doble línia):
– EDUCACIÓ INFANTIL.
– EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
– EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

Horari:
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
– De dilluns a dijous de 9.00 h a 12.00 h i de 15.00 h a 17.00 h
– Divendres de 9.00 h a 14.00 h
– Setembre i juny de 9.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

 • Som un Centre concertat de doble línia a Infantil, Primària i ESO.
 • El nostre fundador és Sant Joan Baptista de la Salle.
 • Som una institució amb més de 300 anys d’història al servei de la societat que forma part d’una xarxa d’obres educatives educatives presents a uns 80 països del món.
 • El nostre objectiu és donar una formació integral als alumnes, preparar-los per a la vida i que creixin i desenvolupin uns valors sòlids humans i cristians.
 • Tenim un Departament de Pastoral que promou valors, reflexions, jornades de convivència, campanyes d’ajuda per als més necessitats i celebracions relacionades amb l’any litúrgic.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu :

 • L’alumne és el centre de la nostra escola i protagonista ACTIU del seu aprenentatge.
 • Després d’una llarga experiència educativa la nostra línia pedagògica es basa en el Nou Context d’Aprenentatge (NCA) que té com a objectiu que els nostres alumnes siguin competents, crítics, justs, solidaris i sensibles a la realitat que estam vivint per tal que puguin millorar i transformar el món i la societat actual.
 • Projecte Educatiu: educació integral que treballa i potencia totes les dimensions de la persona: formació intel·lectual, emocional, religiosa, social i mediambiental.
 • El nostre centre disposa d’un pati amb un gran espai que permet als nostres alumnes fer activitats físiques a l’aire lliure. A més a més, disposam d’un poliesportiu, una cantina, biblioteca, aula de música, aula de plàstica, espai multidisciplinar i aula d’informàtica

3. Serveis escolars:

 • Escoleta matinera (AFA) (7:30 a 9:00).
 • Permanències els migdies (Guarderia) (12:00 a 13:00)
 • Activitats extraescolars (12.00 a 13.00).
 • Menjador escolar “Fills d’Esteve català” (13:00 a 15:00)
  • Cuina pròpia
  • Educadores de menjador.
  • Programació d’activitats
 • Hora d’estudi (AFA) (14:00 a 15:00).
 • Servei d’orientació acadèmica i professional que ajuda, orienta i guia a famílies, professorat i alumnes per prevenir, detectar i solucionar problemes sorgits o derivats a l’àmbit acadèmic i psicosocial.

4. Activitats complementàries

 • Sortides didàctiques en consonància amb el Projecte Educatiu.
 • Projecte Internacional ERASMUS+ K2 a ESO.

 

5. Espais de participació per a les famílies

 • Consideram que la comunicació entre l’escola i la família és bàsica i fonamental per ajudar a aconseguir els objectius acadèmics, vitals i personals dels alumnes.
 • La Salle Manacor aposta per un seguiment continu dels alumnes per part dels tutors, cotutors i professors de seguiment
 • Ens comunicam amb les famílies directament a través de la nostra plataforma Sallenet, el nostre lloc web ( https://manacor.lasalle.es/) i l’agenda escolar.
 • Tenim una relació de col·laboració i intercanvi d’experiències amb la nostra AFA per dur endavant projectes conjunts.
 • Les famílies poden participar activament amb el dia a dia de l’escola a través de les reunions que es convoquen, les tutories personalitzades, les Jornades de portes obertes, les xerrades i tallers que s’oferten i les celebracions que durant el curs es van realitzant.

 

6. Activitats extraescolars.

De 12.00 h a 13.00 h.

 1. DANSA
 2. JUDO
 3. PROJECTE ALOHA
 4. KITSUNE
 5. ROBÒTICA
 6. ESCACS
 7. DIBUIX, PINTURA I CERÀMICA
 8. TEATRE
 9. FUTBOL SALA
 10. PATINATGE
 11. ZUMBA
 12. TOTAL ENGLISH JUNIOR
 13. TOTAL ENGLISH KITS
 14. ATLETISME
Espais i equipaments

∞ Espais i patis separats per etapes
∞ Pati infantil amb jocs
∞ Biblioteca
∞ Pavelló poliesportiu
∞ Aula de música
∞ Taller de tecnologia
∞ Menjador amb cuina pròpia
∞ Pantalles interactives a totes les aules
∞ Dispositius TIC (Chromebooks, Ipad’s i Snappets).

Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)