CC La Salle

Manacor
Identificació del centre

Centre: LA SALLE MANACOR
Titularitat: GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES-LA SALLE

Adreça: c. de Sant Joan Baptista de la Salle, 2. 07500-MANACOR.
manacor@lasallevp.es

Telèfon: 971 55 02 78

Pàgina web i/o blog: manacor.lasalle.es

Nivells educatius i horari
Nivells educatius: EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO. DOBLE LÍNIA

Horari:
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
De dilluns a dijous de 9.00 h a 12.00 h i de 15.00 h a 17.00 h
Divendres de 9.00 h a 14.00 h
Setembre i juny de 9.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu
1. Trets d’identitat

El nostre fundador: sant Joan Baptista de la Salle: 300 anys d’història com a part d’una xarxa d’obres educatives presents a uns 80 països del món.
∞Aprenentatge i renovació contínua.
∞Identitat i caràcter Propi. Educació en valors.
∞ El nostre objectiu, donar una formació integral als alumnes i preparar-los per a la vida.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu :

∞ L’alumne: el centre de la nostra escola és sempre l’alumne. Protagonista ACTIU.
∞ Educadors: tota la comunitat educativa és responsable de l’educació integral de l’alumne, cadascun amb les seves atribucions i treballant en equip.
∞ Famílies: participació i col·laboració important com a membres de la nostra comunitat educativa.
∞ Projecte Educatiu: educació integral que abraça totes les dimensions de la persona: formació intel·lectual, emocional, religiosa, social i mediambiental.
◦ ECAbP. aprenentatge cooperatiu: Estructura Cooperativa d’Aprenentatge basada en Projectes.
◦ PLS: Programes la Salle. Innovació metodològica constant.
◦ NCA: Nou Context d’Aprenentatge.
◦ HARA: Programa d’Interioritat i Emocions.
◦ Projecte Lector.
∞ Entorn: al servei de la societat que ens envolta.
∞ Instal·lacions i recursos en constant revisió al servei del Projecte Educatiu.

3. Serveis escolars:

∞ MENJADOR ESCOLAR “FILLS D’ESTEVE CATALÀ”.
∞ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS de 12.00 h a 13.00 h (i divendres de 15.00 h a 17.00 h). Teniu informació al web del centre.
∞ ESCOLETA MATINERA (APIMA).
∞ BIBLIOTECA.
∞ HORA D’ESTUDI (APIMA).
∞ PERMANÈNCIES ELS MIGDIES I DIVENDRES DE 15.00 h A 17.00 h.

 

4. Activitats complementàries

∞ SSortides didàctiques en consonància amb el Projecte Educatiu.

 

5. Espais de participació per a les famílies

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA: IMPORTÀNCIA DE LES FAMÍLIES
∞ COMUNICACIÓ DIRECTA:
∞ LA NOSTRA PLATAFORMA: Sallenet
∞ Web
∞ Agenda Escolar
∞ APIMA
∞ JORNADES DE PORTES OBERTES AL LLARG DEL CURS
∞ XERRADES, TALLERS
∞ “UN CAFÈ A LES TRES”: col·loquis i activitats formatives
∞ SESSIONS DE HARA FAMÍLIES: INTERIORITAT I EMOCIONS
∞ CELEBRACIONS

 

6. Activitats extraescolars.

De 12.00 h a 13.00 h. Divendres de 15.00 h a 17.00 h. Informació al web.
∞ Judo
∞ Zumba
∞ Dibuix, pintura i ceràmica
∞ Tennis
∞ Futbol sala
∞ Aloha
∞ Kitsune
∞ Dansa
∞ Teatre
∞ Robòtica
∞ Escacs
∞ Kangoo&games
∞ Patinatge
∞ Multiesports
∞ Speaking English
∞ Playtime (jocs en anglès)

Espais i equipaments

∞ Espais i patis separats per etapes
∞ Pati infantil amb jocs
∞ Biblioteca
∞ Pavelló poliesportiu
∞ Aula d’informàtica
∞ Aula de música
∞ Taller de tecnologia
∞ Chromebooks i Ipads per equips cooperatius
∞ Pantalles interactives a totes les aules

Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

  • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

  • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
  • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.