CEIP Talaiot

S'Illot
Identificació del centre
Centre: CEIP TALAIOT
Titularitat: centre públic
Adreça física: c. de l’Anfós, s/n s’Illot
Correu electrònic: ceiptalaiot@educaib.eu
Telèfon: 971 81 10 82
Pàgina web i/o blog: www.ceiptalaiot.cat
Nivells educatius i horari
Nivells educatius: EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Horari: 8.45 h a 13.45 h
Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

L’escola Talaiot ofereix un espai-temps per a nins i nines de 2 a 13 anys on poden aprendre a relacionar-se entre iguals i no iguals, on poden accedir a la conquesta de coneixements i habilitats al seu ritme i en concordança amb la seva maduresa i la seva responsabilitat. A Talaiot l’infant passa a ser el protagonista del seu aprenentatge i els mestres passam a ser acompanyants de processos de vida.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

L’escola es fonamenta en 6 pilars pedagògics que serveixen de guia i de mapa per garantir la coherència en el projecte educatiu:
– Llibertat amb responsabilitat.
– Autoregulació.
– Normes i límits com a referents per a la convivència
– Rutines com a referents per organitzar el temps.
– Acompanyament emocional respectuós.
– Aprenentatge a partir de la convivència.

3. Serveis escolars

L’escola compta amb el servei d’escola matinera i el servei de menjador escolar.

4. Activitats complementàries

Les activitats complementàries s’ofereixen a través de propostes de taller a partir de les demandes i interessos dels infants així com també de la programació docent dels acompanyants.

Espais de participació de les famílies:

Les famílies de Talaiot tenen espais de participació, ja sigui en trobades, xerrades, reunions com amb la participació de les famílies en horari lectiu (visites al centre per passar una estona amb l’infant, dur a terme tallers…). L’escola compta amb una nova associació de famílies (AFA) que s’encarrega, entre d’altres coses, d’organitzar activitats complementàries.

5. Activitats extraescolars

L’associació de famílies organitza cada principi de curs les activitats extraescolars que s’oferiran. L’AFA s’ha renovat durant el curs 22-23, pel que aquest curs a l’escola no es duen a terme activitats extraescolars.

Espais i equipaments
L’escola compta amb uns espais educatius molt acurats i bonics adaptats a les etapes de desenvolupament dels infants. Les aules tradicionals s’han convertit en ambients de lliure circulació o espais per dur a terme propostes de tallers.
Presentació