CEIP Talaiot

S'Illot
Identificació del centre
Centre: CEIP TALAIOT
Titularitat: centre públic
Adreça física: c. de l’Anfós, s/n s’Illot
Correu electrònic: ceiptalaiot@educaib.eu
Telèfon: 971 81 10 82
Pàgina web i/o blog: www.ceiptalaiot.org
Jornada de portes obertesDimecres 4 de maig, a les 17.30 h
Nivells educatius i horari
Nivells educatius: EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Horari: 8.45 h a 13.45 h
Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

L’escola Talaiot ofereix un espai-temps per a nins i nines de 2 a 13 anys on poden aprendre a relacionar-se entre iguals i no iguals, on poden accedir a la conquesta de coneixements i habilitats al seu ritme i en concordança amb la seva maduresa i la seva responsabilitat. A Talaiot l’infant passa a ser el protagonista del seu aprenentatge i els mestres passam a ser acompanyants de processos de vida.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

L’escola es fonamenta en 6 pilars pedagògics que serveixen de guia i de mapa per garantir la coherència en el projecte educatiu:
– Llibertat amb responsabilitat.
– Autoregulació.
– Normes i límits com a referents per a la convivència
– Rutines com a referents per organitzar el temps.
– Acompanyament emocional respectuós.
– Aprenentatge a partir de la convivència.

3. Serveis escolars

L’escola compta amb el servei d’escola matinera i el servei de menjador escolar.

4. Activitats complementàries

Les activitats complementàries de l’escola s’organitzen a partir de les demandes i interessos dels infants i cada curs escolar van canviant i adaptant-se als infants i mestres.

Espais de participació per a les famílies

Les famílies de Talaiot tenen molts d’espais de participació, ja sigui en trobades, xerrades, reunions com amb la participació de les famílies en activitats lectives, programa de voluntariat. Pel que fa a les trobades entre adults, l’escola ofereix periòdicament reunions pedagògiques amb els referents de les famílies. L’equip directiu i les coordinadores reserven dues hores setmanals per atendre les famílies amb un format que anomenam Cafès Pedagògics i també es realitzen periòdicament reunions individuals amb els referents. L’escola compta amb una associació de famílies (AFA) que s’encarrega entre d’altres coses d’organitzar activitats complementàries.

5. Activitats extraescolars

L’associació de famílies organitza cada principi de curs les activitats extraescolars que s’oferiran. Cada curs van variant a partir de les demandes i propostes. Aquests darrers cursos hem tengut activitats extraescolars de TEATRE, IOGA, MULTIESPORTS, JUDO, KARATE i ROBÒTICA.

Espais i equipaments
L’escola compta amb uns espais educatius molt acurats i bonics adaptats a les etapes de desenvolupament dels infants. Les aules tradicionals s’han convertit en ambients de lliure circulació o espais per dur a terme propostes de tallers.
Presentació