EI Nins i Nines

Manacor
Identificació del centre

Centre: EI Nins i Nines

Titularitat: Ajuntament de Manacor. Gestionat per Enequip Serveis Educatius.

Adreça: c. de Solimà 14, Manacor.
Correu electrònic: eininsinines@enequip.es

Telèfon: 971 55 02 25
Pàgina web i/o blog: escoletesdemanacor.com

Nivells educatius i horari

Nivells educatius:
L’escoleta té tres nivells educatius:
• Primer nivell: de 0-1 anys.
• Segon nivell: de 1-2 anys.
• Tercer nivell: de 2-3 anys.

Horari: 7.30 h a 16.30 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

L’escoleta es defineix com a laica, integradora d’ infants amb dificultats, mallorquina, oberta i amb metodologia activa.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

La finalitat educativa principal és contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants del nostre centre. Es posa especial èmfasi i atenció a la diversitat dels infants, per aconseguir el màxim desenvolupament de cada un d’ells i prevenció i resposta a les dificultats d’aprenentatge.

3. Serveis escolars

Escolarització: 8.45 h a 13.00 h
Servei de menjador: 13.00 h a 15.30 h

4. Activitats complementàries

Servei de matinera: 7.30 h a 8.45 h
Servei de recollida: 15.30 a 16.30 h

5. Espais de participació per a les famílies

Espais familiars de joc i trobada
Xerrades
Sortides
Acampada
Festes

Espais i equipaments

L’escoleta disposa de sis aules distribuïdes als dos nivells amb què compta l’edifici.

Totes les classes de 0 a 2 anys disposen de sala de joc, dormitori, cuina i cambra de bany. Les de 2 a 3 anys tenen una cambra de bany i una sala de joc per a cada classe.

Al primer pis, a part de les classes esmentades, hi ha una ampla terrassa coberta, una sala de reunions i un bany.

A la planta baixa hi trobarem la biblioteca, la ludoteca, l’aula de psicomotricitat,  el menjador, un pati amb hort i arener, la cuina i bugaderia i l’oficina.

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

  • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

  • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
  • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.