EI Nins i Nines

Manacor
Identificació del centre

Centre: EI Nins i Nines

Titularitat: Ajuntament de Manacor. Gestionat per Enequip Serveis Educatius.

Adreça: c. de Solimà 14, Manacor.
Correu electrònic: eininsinines@enequip.es

Telèfon fixe: 971 55 02 25
Telèfon mòbil: 696 024 258

 

Nivells educatius i horari (nou horari intensiu de capvespre)

Nivells educatius:

En horari intensiu de matí, l’escoleta té tres nivells educatius:
• Primer nivell: de 0-1 anys.
• Segon nivell: de 1-2 anys.
• Tercer nivell: de 2-3 anys.
Horari: 7.30 h a 16.30 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat  

L’escoleta es defineix com a laica, integradora d’ infants amb dificultats, mallorquina, oberta i amb metodologia activa. 

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu 

La finalitat educativa principal és contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants del nostre centre. Es posa especial èmfasi i atenció a la diversitat dels infants, per aconseguir el màxim desenvolupament de cada un d’ells i prevenció i resposta a les dificultats d’aprenentatge. 

3. Serveis escolars 

Escolarització: 8.45 h a 13.00 h

4. Activitats complementàries

Servei de
matinera: 7.30 h a 8.45 h
Servei de recollida: 15.30 a 16.30 h
Servei de menjador: 13 a 14 h
Servei de descans: 14 a 15.30 h
Servei de recollida: 15.30 a 16.30 h

5. Espais de participació per a les famílies 

Espais familiars de joc i trobada
Xerrades
Sortides
Acampada
Festes 

Espais i equipaments

L’escoleta disposa de sis aules distribuïdes als dos nivells amb què compta l’edifici.

Totes les classes de 0 a 2 anys disposen de sala de joc, dormitori, cuina i cambra de bany. Les de 2 a 3 anys tenen una cambra de bany i una sala de joc per a cada classe.

Al primer pis, a part de les classes esmentades, hi ha una ampla terrassa coberta, una sala de reunions i un bany.

A la planta baixa hi trobarem la biblioteca, l’aula de psicomotricitat,  el menjador, un pati amb hort i arener, la cuina i bugaderia i l’oficina.