Pàgina en construcció

Reopertura: 23 d'abril de 2021

Pròxim procés d'admissió d'alumnes a centres públics i concertats de segon cicle d'educació infantil, de primària, d'ESO i d'educació especial.

Presentació de sol·licituds: de dia 3 de maig a dia 14 de maig de 2021.