CEIP Ses Comes

Porto Cristo
Identificació del centre

Centre: CEIP Ses Comes
Titularitat: centre públic

Adreça: c. de les Caravel·les, 44. Porto Cristo
Telèfon: 971 82 07 90

Pàgina web i/o blog: www.ceipsescomes.com 

Jornada de portes obertes: 26 d’abril a les 16 h

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: 2n cicle d’educació infantil / educació primària

Horari: 9.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat
– Centre integrador, plural, tolerant, democràtic i solidari
– Coeducació
– Autonomia i responsabilitats
– Vetllam per aconseguir un clima de respecte dins tota la comunitat educativa
– La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu
– Metodologia activa: projectes i tallers per cicles i intercicles
– Educació emocional / Convivència
– Atenció a la diversitat
– Aprenentatge significatiu (coneixements previs, interessos…)
– Assoliment de competències bàsiques
– Tractament de llengües
– Snappet-Innovamat

3. Serveis escolars
– Menjador escolar
– Escola matinera

4. Activitats complementàries
– Programa de suport als alumnes nouvinguts. Aula d’acollida.
– Activitats intergeneracionals
– Jornades
– Sortides / Viatge d’estudis

5. Espais de participació per a les famílies
– APIMA. Representant de curs
– Tallers
– Festes populars i de centre.

6. Activitats extraescolars
– APIMA – Ajuntament

Espais i equipaments

– Aules 
– Aula de psicomotricitat / EF: Poliesportiu – plaça de ses Comes- plaça del Sol i la Lluna
– Aula de música i logopèdia
– Espais de suport i acollida
– Cuina