CEIP Jaume Vidal i Alcover

Manacor
Identificació del centre
Centre: CEIP Jaume Vidal i Alcover
Titularitat: Pública

Adreça: c. des Serralt, s/n 07500 Manacor
Correu electrònic: ceipjaumevidal@educaib.eu
Telèfon: 971 84 40 82

Lloc web i/o blog: jaumevidal.org

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: Nivells educatius: educació infantil i educació primària.

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

● Convivència i respecte als altres
● Esperit crític i responsabilitat
● Escola Inclusiva
● Creativitat
● Comunicació i diàleg
● Solidaritat i tolerància
● Respecte al medi ambient
● Desenvolupament de les intel·ligències múltiples

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

EDUCACIÓ INFANTIL

●Treball globalitzat a nivell de tutoria  (consciència fonològica, grafomotricitat, filosofia, tallers, psicomotricitat, anglès, música…)
● Ambients

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

● Treball per àrees
● Projectes
● Tallers internivells i intercicles
● Rutines bàsiques d’aprenentatges
● Matemàtiques manipulatives
● Treball cooperatiu
● Treball de les intel·ligències múltiples
● Projecte TAC

3. Serveis escolars

● Escola matinera (a partir de les 7.30 h)
● Menjador (de 14.00 h a 16.00 h)

4. Activitats complementàries

● Sortides
● Setmana Cultural
● Acampades, viatges d’estudis…
● Escola de Nadal, Pasqua i estiu
● Activitats extraescolars

5. Espais de participació per a les famílies

● Consell Escolar
● Apima
● Reunions de tutories
● Jornades per a pares i mares
● Tallers i col·laboracions a les diferents tutories
● Festes

6. Activitats extraescolars

Estan organitzades per l’APIMA del centre.

● Robòtica
● Teatre
● Batukada
● Judo
● Activitats esportives
● Futbol

Espais i equipaments
 • Edifici d’infantil
 • Edifici de primària
 • Gimnàs i sala de psicomotricitat
 • Aula de música
 • Aula d’anglès
 • Aules de logopèdia
 • Aules de suport
 • Cuina i menjador
 • Biblioteca i Ludoteca
 • Patis i porxos

T

Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

 • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

 • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
 • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.