EI Son Boga

Manacor
Identificació del centre

Centre: EI Son Boga
Titularitat: Ajuntament de Manacor. Gestionat per Enequip Serveis Educatius

Adreça: c. de Son Boga, 4. 07500 Manacor
Correu electrònic: eisonboga@enequip.es

Telèfon: 971 84 63 53
Pàgina web i/o blog

Nivells educatius i horari
Nivells educatius: Primer d’infantil (0-1 any), Segon d’infantil (1-2 anys), Tercer d’infantil (2-3 anys).

Horari: de 7.30 h a 16.30 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat
L’escoleta es defineix com a laica, integradora d’infants amb dificultat, mallorquina, oberta i amb motodologia activa.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu
La finalitat educativa principal és contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants del nostre centre. Es posa especial èmfasi i atenció a la diversitat dels infants, per aconseguir el màxim desenvolupament de cada un d’ells i prevenció i resposta a les dificultats d’aprenentatge.

3. Serveis escolars
Escolarització: de 8.45 h a 13.00 h

4. Activitats complementàries
Matinet: de les 7.30 h a 8.45 h
Menjador: de les 13.00 h a 14.00 h
Descans: de les 14.00 h a les 15.00 h
Recollida: de les 15.30 h a 16.30 h

5. Espais de participació per a les famílies
Festes, tallers, col·laboracions als aniversaris i temes treballats. Conferències, sortides conjuntes, acampada, espais familiars.

Espais i equipaments
– 6 aules (2 per 0-1 any, 2 per 1-2 anys i 2 per 2-3 anys). Totes les aules de 0-2 anys disposen d’espai de joc, dormitori i bany
– Espai multifuncions i/o espai de psicomotricitat
– Pati interior descobert
– Pati exterior (els de 2 a 3 anys tenen un temps determinat per utilitzar el pati de l’escola veïna)
– Cuina per a recepció dels aliments
– Sala de professors
– Oficina
– Biblioteca / Racó de Ludoteca