CEIP Mitjà de Mar

Porto Cristo
Identificació del centre

Centre: CEIP Mitjà de Mar
Titularitat: Públic

Adreçac. de l’Estribord, 36 (Porto Cristo)
Adreça electrònica: ceipmitjademar@educaib.eu

Telèfon: 971 82 19 75

Pàgina web: www.ceipmitjademar.com

Nivells educatius i horari
Nivells educatius: infantil i primària

Horari: de 9.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

L’escola aposta per la PEDAGOGIA ACTIVA, en què els infants són els principals protagonistes dels seus processos d’aprenentatge, es respecta la personalitat de cada infant i s’accepten les diferències individuals.

S’ofereixen espais diferents (interiors i exteriors) on l’infant té llibertat d’elecció a partir de les seves motivacions i potencials, i assumeix la responsabilitat de la pròpia elecció..

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

Els pilars essencials són l’autonomia, la iniciativa, la capacitat per escollir, l’esforç, la responsabilitat, la cooperació i el respecte, amb els quals se cerca que l’infant desenvolupi les pròpies capacitats i es converteixi en una persona segura i independent. Ens basam en un ACOMPANYAMENT RESPECTUÓS, apreciant les emocions i escoltant amb atenció plena.

3. Serveis escolars

 • Escola matinera
 • Menjador
 •  APIMA

4. Activitats complementàries

 • Sant Antoni
 • Les Veges
 • Sant Blai
 • Nadales (Nadal)
 • Carnestoltes
 • Diada esportiva
 • Festa final de curs
 • Sortides a l’entorn

5. Espais de participació per a les famílies

 • APIMA
 • Tallers amb les famílies

6. Activitats extraescolars

L’escola no ofereix directament activitats extraescolars, ja que l’Ajuntament té una àmplia oferta.

Espais i equipaments

L’escola té un gran espai exterior i dos edificis, un d’educació infantil i un altre d’educació primària.

És un centre de doble línia.

Al costat de l’escola hi ha el poliesportiu Joan Gomis.

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

 • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

 • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
 • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.