CEIP Molí d'en Xema

Manacor
Identificació del centre
Centre: CEIP Molí d’en Xema
Titularitat: pública

Adreça: c. de Son Boga, s/n, MANACOR.
Correu electrònic: ceipmolidenxema@educaib.eu

Telèfon: 971 84 38 65

Lloc web i/o blog: molidenxema.blogspot.com

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: educació infantil (3-6 anys) i educació primària (6-12 anys)

Horari:
Horari lectiu: 9.00 h a 14.00 h
Escola matinera: a partir de les 7.30 h
Menjador: 14.00 h a 16.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat
Llengua vehicular: català
Oberta i participativa
Convivència i educació emocional: diàleg i respecte
Centre ecoambiental

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu
Metodologies globalitzadores (projectes, ambients, racons…)
Auxiliar de conversa d’anglès a educació primària
Ús de les noves tecnologies a educació primària (ofimàtica, cromebooks, eines Google…)
Atenció a la diversitat

3. Serveis escolars
Escola matinera, menjador i activitats extraescolars

4. Activitats complementàries
Educació infantil: teatre
Primer cicle d’educació primària: teatre i psicomotricitat
Segon cicle d’educació primària: ofimàtica

5. Espais de participació per a les famílies
APIMA
Consell Escolar
Tallers familiars
Sortides escolars
Grups interactius o racons

6. Activitats extraescolars
Organitzades per l’APIMA: escacs (club Reis i Dames), teatre (Teatre de Manacor), judo (Reshinkan)
Coordinades amb l’APIMA i l’empresa Totalkidz

Espais i equipaments
Els espais i equipaments estan adaptats i adequats a les edats dels infants. Són els propis dels centres educatius (pati, aules per grup classe, aules de música, gimnàs…)

Presentació
(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

  • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

  • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
  • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.