EI Sa Graduada

Manacor
Identificació del centre

Centre: EI Sa Graduada
Titularitat: centre públic

Adreça: passeig d’Antoni Maura, 54. Manacor
Correu electrònic: eisagraduada@educaib.eu

Telèfon: 971 55 19 37
Lloc web: eisagraduada.com

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: segon cicle d’educació infantil amb adscripció directe al CP Es Canyar.

Horari: De 9.00 h a 14.00 h. Entrada relaxada de 9.00 h a 9.15 h.

Característiques generals del projecte educatiu
1. Trets d’identitat:
Som una escola només d’educació infantil (3-6 anys)
Ambient càlid i acollidor per als infants.
Educam en valors. Creim en la coeducació. Promovem la igualtat entre nins i nines.
Som una escola pluralista, fomentam els valors de la convivència i el respecte.
Participam de les festes i tradicions arrelades al poble.
Escola inclusiva.
Utilitzam el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu
-Aprenentatge significatiu basat en el joc, l’experimentació i l’observació. –
-Impulsam les relacions interpersonals i l’expressió de les emocions.
-Treballam amb situacions i propostes d’aprenentatge, ambients i projectes per respectar el ritme individual de cada infant.

3. Serveis escolars
– Escola matinera de 7.30 h a 9.00 h.
– Menjador de 14.00 h a 16.00 h.

4. Activitats complementàries
Activitats de modelatge i expressió corporal dins l’horari lectiu subvencionat per les famílies. Altres activitats promogudes per l’Ajuntament, sortides pel poble, excursions i festes tradicionals.

5. Espais de participació per a les famílies
Les famílies formen part de la nostra escola, totes les col·laboracions són benvingudes. Participen en tallers, activitats puntuals d’aula, festes, celebracions, xerrades…

6. Activitats extraescolars
De 16:00 a 17:00. Oferta diversa que pot variar segons les demandes.

Espais i equipaments

Anam modificant i renovant el mobiliari de les aules perquè s’adapti més a la metodologia. Reconvertim espais segons les necessitats. Tenim una sala de psicomotricitat, una sala d’usos múltiples, i un gran pati amb molta varietat d’espais i jocs, amb propostes més tranquil·les com l’arener i el joc simbòlic i altres que fomenten el moviment.