EI Sa Graduada

Manacor
Identificació del centre

Centre: EI Sa Graduada
Titularitat: Pública

Adreça: passeig d’Antoni Maura, 54. Manacor
Correu electrònic: eisagraduada@educaib.eu

Telèfon: 971 55 19 37
Pàgina web i/o blog: eisagraduadamanacor.wordpress.com

Nivells educatius i horari
Nivells educatius: segon cicle d’educació infantil. En acabar l’etapa d’educació infantil, tot l’alumnat té adscripció directe per continuar els estudis d’educació primària al CP Es Canyar.

Horari: de 9.00 h a 14.00 h. Entrada relaxada de 9.00 h a 9.15 h.

Característiques generals del projecte educatiu
1. Trets d’identitat:
– Ambient càlid i acollidor per als infants.
– Educam en valors. Creim amb la coeducació. Promovem la igualtat entre nins i nines.
– Som una escola pluralista, fomentam els valors de la convivència i el respecte.
– Participam de les festes i tradicions arrelades del poble.
– Atenció a la diversitat de l’alumnat.
– Utilitzam el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu
– Aprenentatge significatiu basat en el joc, l’experimentació i l’observació. –
– Impulsam les relacions interpersonals i l’expressió de les emocions.
– Treballam amb propostes d’aprenentatge, ambients i projectes per respectar el ritme individual de cada infant.

3. Serveis escolars
– Escola matinera de 7.30 h a 9.00 h.
– Menjador de 14.00 h a 16.00 h.

4. Activitats complementàries
Activitats de modelatge i expressió corporal dins l’horari lectiu subvencionat per l’Apima. Altres activitats promogudes per l’Ajuntament. Sortides pel poble i excursions.

5. Espais de participació per a les famílies
Les famílies formen part de la nostra escola, totes les col·laboracions són benvingudes. Participen en tallers, activitats puntuals d’aula, festes, celebracions, l’elaboració i préstec de material, xerrades…

6. Activitats extraescolars
– Anglès*
– Dansa*
– Música*
– Robòtica*
*Aquestes activitats depenen de la demanda.

Espais i equipaments
Tenim unes classes molt equipades, tot el material que tenim està adequat a les necessitats del nostre alumnat. Reconvertim espais segons les necessitats. Tenim dues sales d’usos múltiples, i un gran pati amb molta varietat de jocs, amb alguns espais amb propostes més tranquil·les com l’arener i el joc simbòlic i altres que fomenten el moviment.
Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

  • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

  • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
  • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.