CEI Es Niu de Sinapsis

Manacor
Identificació del centre

Centre: CEI Es Niu de Sinapsis

Titularitat: Privada

Adreça: Ronda de l’Institut, 42, Manacor
Correu electrònic: hola@somsinapsis.com

Telèfon: 640 80 52 21 / 601 02 79 51
Lloc web: somsinapsis.com

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: Primer d’infantil (0-1 any), Segon d’infantil (1-2 anys), Tercer d’infantil (2-3 anys).
Horari: de 7.30 h a 16.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat  

Es Niu de Sinapsis és un projecte educatiu que es defineix com a laic, integrador d’infants amb i sense dificultats d’aprenentatge, obert i amb metodologies actives. S’imparteix el primer cicle d’educació infantil dels 0-3 anys.

És un espai dissenyat per potenciar les capacitats i satisfer les necessitats físiques, afectives , emocionals, personals, intel·lectuals i socials dels infants.
 

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu 

La finalitat educativa principal és contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants del nostre centre.

La filosofia que dirigeix les nostres accions es basa en la línia que va marcar la doctora Maria Montessori, dins les seves escoles, que reflecteix la nostra mirada cap als infants.

Els principis d’aquesta filosofia són:

  • Observació de l’infant
  • El respecte del ritme de cada nin.
  • La repetició.
  • Lliure elecció de l’activitat i el control de l’error.
  • Les recompenses i els càstigs no són necessaris
  • El silenci com a foment de la concentració i la millora de l’agudesa sensorial
  • La dignitat i l’amor
  • Ordre i responsabilitat

Es poden definir els principis amb una sola frase “AJUDA’M A FER- HO PER JO MATEIX”. Ja que l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Altres pedagogies de les que es nodreix són les d’autors importants, com es el cas de Emmily Pickler que va fer un estudi molt exhaustiu sobre el moviment a la primera infància. I en Reggio Emilia que aplicava la pedagogia de la sorpresa. Es important l’espai i l’estètica.

Totes es basen en l’infant com a protagonista del seu aprenentatge, on l’adult es un guia que acompanya, que ofereix un ambient enriquidor i que no substitueix al nin, el deixa fer, li mostra.

Tots els espais de l’escola són educatius.

3. Serveis escolars  

Matinera: de les 7.30 h a les 8.30 h
Escolarització bàsica: de les 8:30 h a les 12:30 h
Menjador: de les 12:30 h a les 14 h
Descans: de les 14.00 h a les 16.00 h

4. Activitats complementàries 

Festes, tallers, col·laboracions als aniversaris i temes treballats. Conferències, espais familiars.

Espais i equipaments

El centre té 3 aules (1 per 0-1 any, 1 per 1-2 anys i 1 per 2-3 anys) i totes disposen d’espai de joc, zona de descans. L’aula 2-3 té un bany.

– Aula polivalent (Sa Plaça)
– Pati exterior
– Cuina
– Sala del professorat