CEI Es Niu de Sinapsis

Manacor
Identificació del centre

Centre: CEI Es Niu de Sinapsis

Titularitat: Privada

Adreça: Ronda de l’Institut, 14, Manacor
Correu electrònic: hola@somsinapsis.com

Telèfon: 640 80 52 21 / 601 02 79 51
Lloc web: somsinapsis.com

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: Primer d’infantil (0-1 any), Segon d’infantil (1-2 anys), Tercer d’infantil (2-3 anys).
Horari: de 7.30 h a 16.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat  

Es Niu de Sinapsis és un projecte educatiu que es defineix com a laic, integrador d’infants amb i sense dificultats d’aprenentatge, obert i amb metodologies actives. S’imparteix el primer cicle d’educació infantil dels 0-3 anys.

És un espai dissenyat per potenciar les capacitats i satisfer les necessitats físiques, afectives , emocionals, personals, intel·lectuals i socials dels infants.
 

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu 

La finalitat educativa principal és contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants del nostre centre.

La filosofia que dirigeix les nostres accions es basa en la línia que va marcar la doctora Maria Montessori, dins les seves escoles, que reflecteix la nostra mirada cap als infants.

Els principis d’aquesta filosofia són:

  • Observació de l’infant
  • El respecte del ritme de cada nin.
  • La repetició.
  • Lliure elecció de l’activitat i el control de l’error.
  • Les recompenses i els càstigs no són necessaris
  • El silenci com a foment de la concentració i la millora de l’agudesa sensorial
  • La dignitat i l’amor
  • Ordre i responsabilitat

Es poden definir els principis amb una sola frase “AJUDA’M A FER- HO PER JO MATEIX”. Ja que l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Altres pedagogies de les que es nodreix són les d’autors importants, com es el cas de Emmily Pickler que va fer un estudi molt exhaustiu sobre el moviment a la primera infància. I en Reggio Emilia que aplicava la pedagogia de la sorpresa. Es important l’espai i l’estètica.

Totes es basen en l’infant com a protagonista del seu aprenentatge, on l’adult es un guia que acompanya, que ofereix un ambient enriquidor i que no substitueix al nin, el deixa fer, li mostra.

Tots els espais de l’escola són educatius.

3. Serveis escolars  

Matinera: de les 7.30 h a 8.45 h
Descans: de les 14.00 h a 16.00 h

4. Activitats complementàries 

Festes, tallers, col·laboracions als aniversaris i temes treballats. Conferències, espais familiars.

Espais i equipaments

El centre té 3 aules (1 per 0-1 any, 1 per 1-2 anys i 1 per 2-3 anys) i totes disposen d’espai de joc, zona de descans. L’aula 2-3 té un bany.

– Aula polivalent (Sa Plaça)
– Pati exterior
– Cuina
– Sala del professorat

CURS 2023/2024

PROCÉS D’AMISSIÓ D’ALUMNES

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil o presencial al centre.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

 • 0-3 anys: del 13 al 31 de març de 2023

Llistes de puntuació provisionals: 12 de maig de 2023.
Reclamacions: del 15 al 17 de maig de 2023.
Llistes definitives: 30 de maig de 2023.
Matriculació: del 31 de maig al 15 de juny de 2023 (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2023)

Més informació: clic aquí per accedir a caib.es

Amb la intenció de facilitar el coneixement i l’elecció de centre a les famílies que volen escolaritzar els seus fills i les seves filles, els equips directius de les escoltes de 0 a 3 anys vos conviden a participar en les visites guiades que han organitzat, d’acord amb el calendari següent:

EI Nins i Nines: dimarts 14 de març, a les 16 h
EI Son Boga: dijous 16 de març, a les 16 h

Centres privats xarxa complementària
CEI Es Niu de Sinapsis: dissabte 11 de març, de 10 a 12 h
CEI Petit Món, cada dimarts, de 17.30 a 19 h