CC Sant Francesc d’Assís

Manacor
Identificació del centre

Centre: CC Sant Francesc d’Assís de Manacor
Titularitat: Germanes Franciscanes Filles de la Misericordia

Adreça: c. Major, 28
Correu electrònic: manacor@sfassis.org
Telèfon: 971 84 42 80

Lloc web i/o blog: www.sfassis.org

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: EI – EP- ESO

Horari: EI/EP: 9.00 h a 14.00 h ESO: 8.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

 • Mallorquina: la llengua vehicular del centre i de la majoria d’ensenyaments és el català. 
 • Compromesa amb la natura: seguint els criteris de sant Francesc, tenim especial sensibilitat pels temes relacionats amb la valoració i manteniment del nostre entorn.
 • Cristiana: respectant les creences religioses de totes les famílies, el centre ofereix la religió catòlica com a assignatura com a eina per inculcar valors.
 • Solidària: som solidaris amb l’alumnat i famílies que més ho necessiten al nostre centre i formam part activa de projectes de l’ONG MISOL, propi de la nostra congregació.
 • Oberta, participativa i democràtica
  Oberta a noves metodologies i tecnologies.
  Participativa. Tota la comunitat educativa forma part activa del procés educatiu.
  Democràtica. Fomentant el diàleg i el respecte.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

 • TREBALL PER PROJECTES
 • APRENENTATGE COOPERATIU
 • EDUCAR EN LA INTERIORITAT
 • AUXILIARS DE CONVERSA EN ANGLÈS
 • TREBALL PER RACONS
 • APRENENTATGE INDIVIDUALITZAT
 • ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
 • CELEBRACIÓ DE FESTES POPULARS
 • GOOGLE CLASSROOM

3. Serveis escolars
● Escola matinera
● Menjador

4. Activitats complementàries
● Tècnica Tomatís

5. Espais de participació per a les famílies
● Amipa

6. Activitats extraescolars
● Anglès
● Judo
● Dansa
● Reforç educatiu
● Teatre
● Robòtica

Espais i equipaments

El centre disposa de tots els espais necessaris per al desenvolupament adequat de la tasca docent.

Presentació
(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)